Jurek.se | SAMI söker en analytisk expertanvändare med ekonomibakgrund